دنیای ساده پری

پری پورصادق را نمی‌شناختم اما نقاشیهایش را چرا، ساده و زیبایند. بعضی‌شان را روی موبایلم ذخیره کرده بودم و بعضی وقتها که حوصله‌‌ی انجام کاری را نداشتم از روی آنها نقاشی می‌کشیدم و حتی از نقاشیهایم ذوق می‌کردم ؛). بهم حس خوشی می دهند و حتی می‌شود برای آنها داستان ساخت. پری در زیر بعضی نقاشیهایش یک […]