تصویر پنهان ما در دیگران

پیش‌نوشت: این پست را می‌شود ادامه پست چرا خشمگین می‌شویم؟ درنظر گرفت یا شاید همان باشد به بیانی دیگر. این چند روز خیلی فکرکردم که چه طور این پست را بنویسم. می‌خواستم این را با کلمه بیان کنم که آدم بعضی وقتها تصویر و وجه پنهان و ندیده و کمتر دیده شدۀ خود را در […]

چرا خشمگین می‌شویم؟

کتاب راه هنرمند و تمرینهایش محک مناسبی است که آدم خودش را بشناسد. بارها پیش آمده نسبت به آنچه درموردم گفته شده، خشمگین شده‌ام و خشمم را بروز داده‌ام. بارها هم اتفاق افتاده خشمگین شده‌ام اما این خشم را سرکوب و سکوت کرده‌ام. این بار این کتاب بهم جرات داد که این خشمم را مشاهده […]

فرافکنی به دیگران

گاهی وقتها که لایوهای اینستاگرام سهیل رضایی (+) را دنبال می‌کنم، از کلامش چیزهایی را درمورد خودم کشف می‌کنم که باعث تعجبم می‌شود. گاهی هم پاسخ بعضی از سوالهایم را در کلامش پیدا می‌کنم. تصمیم گرفته‌ام اینجا بعضی از این موارد را بنویسم. چند روز پیش پدرم کارد میوه‌خوری خریده بود و مادرم آنها را […]

چرا بهتر است اهدافمان را به دیگران نگوییم؟

این پست ادامه ی پست “اهدافمان را به دیگران اعلام کنیم یا نه؟” ست، برای من دلیلی است که بهتر است در مورد بیان هدفهایم سکوت کنم. درک سیورز در مورد سکوت در برابر بیان اهدافمان در مورد پدیده ی واقعیت اجتماعی توضیح داد؛ وقتی از هدفهایمان با دوستانمان صحبت می کنیم، مورد تشویق قرار […]

اهدافمان را به دیگران اعلام کنیم یا نه؟

فروردین و عید بهانه های خوبی بودند برای هدف گذاری های جدید و تجدید نظر در آنها. به این فکر می کردم که آیا اهداف و خواسته هایمان را به دیگران بگوییم یا نه؟   سایت psychology24 در نوشته ای در مورد بیان هدفها یا سکوت کردن در مورد آنها دلایلی را توضیح می دهد؛ همان […]