خونریزی های مغزی – سه

پیش نوشت: این پست سوم و آخر از مجموعه خونریزیهای مغزی است و مربوط به خونریزی داخل بطنی یا Intra Ventricular hemmorrahge:IVH و خونریزی ساب آراکنوئید یا SAH است.   در مورد خونریزی داخل بطنی؛ ♦ اغلب با منشا شریانی و مویرگی است.  ♦ میتواند در اثر تروما، فشارخون با پارگی بطن و خونریزی ساب آراکنوئید […]

خونریزی های مغزی – دو

 سومین نوع خونریزی که بررسی میکنیم، خونریزی داخل پارانشیم (IPH) یا خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه ای از خونریزی داخل جمجمه است. این خونریزی میتواند در اثر صدمات ترومایی یا غیرترومایی ایجاد شود، مانند خونریزی از تومورها، همانژیوم، بیماران مبتلا به فشارخون بالا. در این خونریزی معمولا نواحی یکدست (هموژن) هایپردنس در داخل […]

خونریزی های مغزی – یک

پیش نوشت: به Brain  و تصاویر پزشکیش علاقه زیادی دارم. هرچند دانسته هایم در مورد آن زیاد نیست و کلاسها و آموزشهای دانشگاهی آنقدر جذبم نکرد تا پیگیر آن شوم، دلیل دیگرش البته، اهمال کاری خودم بوده. امیدوارم اینجا بیشتر یاد بگیرم. برای درک بیشتر، ابتدا بهتر است لایه های مغز را بشناسیم؛  و اصطلاحات […]

پاتولوژی- یک

پیش نوشت یک: یکی از موضوعاتی که به آن علاقه دارم، بحث پاتولوژی(بیماری شناسی) است. شبیه یافتن و کشف کردن است. ویژگیها دلایل و تظاهرات بالینی یک بیماری را بشناسی و در تصاویر پزشکی بتوانی آنها را تشخیص دهی. پیش نوشت دو: یکی از گروههای تلگرامی که حذف نکرده ام (اخیرا یازده گروه و کانال تگرامی […]