نیازمندیم به ایمان

نشسته‌بودم در حیاط، کتری نیمه‌پر از آبِ گرم را روی زغالهای داغ گذاشته‌بودم تا جوش بیاید. کمی بعد، فقط چند دقیقه بعد، کتری را نگاه‌کردم و دیدم آب کتری به‌جوش‌آمده. در آن لحظه بسیار تعجب‌کردم از دیدن این اتفاق که چطور آنقدر سریع. از این متعجب شدن خودم نیز تعجب کرده بودم و هرچه فکرکردم دلیلش […]

مادام بواری

پیش‌نوشت: این نوشته در مورد کتاب خواندنی “مادام بواری” گوستاو فلوبر و فیلمی بر اساس همین کتاب است، در اینجا بخشی از داستان کتاب و فیلم فاش می‌شود. سال ۸۸ بود به گمانم، تب دیدن و تعریف و تحسین فیلم درباره الی داغ بود. آن موقع دانشجو بودم و سحر، دوست و همکلاسیم سی‌دی‌های این […]

حسرتهای یک انسان

سهیل رضایی در یکی از پستهای اینستاگرام خود درمورد ۳۵ حسرت انسان که احتمالا در سن بالا به آن دچار خواهد شد، نوشته. دوست داشتم آنها را اینجا بنویسم تا یادآوریشان کنم به خودم. ۱- چرا وقتی می‌توانستم سفر کنم، نکردم. ۲- چرا زبان دومی نیاموختم. ۳- چرا در هر کاری افراط و تفریط کردم. […]

تصور مغز از واقعیت و خیال

می‌خواستم موقعیت مکانی یک شی در اتاق رادیولوژی مطب را که به تکرار دیده بودمش اما برایم سوال بود، به یاد بیاورم. در ذهنم دقیقا تصویری وجود داشت که آن شی در نقطۀ A اتاق بود اما آن را در واقعیت در نقطۀ B اتاق دیدم. از اینکه آنچه فکرمی‌کردم واقعیت داشته اما در واقع […]

رؤیا

بسیاری از ما و شاید با اغراق، همۀ ما با رویاها و خیالپردازیهایمان آرمانشهری درون خود ساخته ایم که امیدواریم روزی به آن برسیم، آرمانشهری که شاید هیچ‌کس از وجود آن آگاه نباشد؛ یک زندگی شخصی بهتر، موفقیت بیشتر، روابط اجتماعی بهتر. ما در این اتوپیا زندگی می‌کنیم و احساس خوشایندی را تجربه و بعد […]